OM FÖRSKOLAN

Filius&Filia är en föräldrakooperativt driven förskola som är tvåspråkig med engelska och svenska som aktiva språk. Språkprofilen är en viktig och naturlig del av den dagliga verksamheten där barnen lär sig båda språken genom utbildad personal som har något av språken som modersmål. Det krävs inga förkunskaper i det engelska språket, utan varje barn lär sig i sin egen takt, på sin egen nivå. Däremot vill vi att minst en av barnets föräldrar behärskar det svenska språket eftersom en stor del av vår information till familjerna är på svenska. Utomhusaktiviteter enligt Friluftsfrämjandets Ur&Skur-pedagogik är ett annat viktigt inslag i verksamheten, liksom arbetet med att utveckla barnens sociala kompetens och empati.

Förskolans adress är Rådsstigen 5 i centrala Huddinge. Vi har en egen våning på nedre botten i ett flerfamiljshus. Lokalerna är byggda för förskoleverksamhet. Lokalytan är 180 kvm, fördelade på fem rum, kök, tre toaletter och ett antal förrådsutrymmen. Utanför förskolan har vi en egen gård med klätterställningar, sandlåda och diverse uteleksaker. I direkt anslutning till förskolan ligger Rådsparken som har en stor lekpark, pulkbacke, grillplats, servering och ”minidjurpark” (häst, åsnor, grisar, höns, kaniner, getter, får mm).

Öppettider

Förskolan anpassar öppettiderna utifrån barnens vistelsetid inom tidsintervallet 06.30–18.00 enligt Huddinge Kommuns riktlinjer för öppethållande. Fyra dagar per år stänger förskolan för planering/studiedagar. Förskolan stänger 4 veckor under sommaren och några dagar mellan jul och nyår (beroende på kalender). Om behov uppstår i någon familj ordnar vi barnomsorg genom nätverksförskolor, vanliga vikarier eller genom vikarie pool.

Kommunikationer
Det tar knappt tio minuter att promenera ner till Huddinge centrum. Därifrån tar det 15 minuter med pendeltåget in till Stockholms central. Från busshållplatsen på Kommunalvägen (300 meter från förskolan) går det fem olika busslinjer (703, 705, 710, 742, 744), bl.a. till Huddinge sjukhus, Högdalen, Fruängen, Kungens kurva, Skogås, Stuvsta och Solgård. Ner till Huvudbiblioteket är det 300 m och till Huddingehallen är det 500 m.

Antagning av nya barn
OBSERVERA! Ansökan om plats sker endast till kommunen. När lediga platser uppstår, tar vi kontakt med de familjer som står i kön.

Likabehandlingsplan
Förskolan har en likabehandlingsplan innehållande en redovisning av främjande och förebyggande åtgärder samt regler för hur vi förhindrar, utreder och åtgärdar diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling av barn och personal på förskolan. Likabehandlingsplanen revideras årligen.

Vi använder cookies