different-nationalities-1124477-2500px.jpg

OM FÖRSKOLAN

Filius&Filia är en föräldrakooperativt driven förskola som är tvåspråkig med engelska och svenska som aktiva språk. Språkprofilen är en viktig och naturlig del av den dagliga verksamheten där barnen lär sig båda språken genom utbildad personal som har något av språken som modersmål. Det krävs inga förkunskaper i det engelska språket, utan varje barn lär sig i sin egen takt, på sin egen nivå. Däremot vill vi att minst en av barnets föräldrar behärskar det svenska språket eftersom en stor del av vår information till familjerna är på svenska. Utomhusaktiviteter enligt Friluftsfrämjandets Ur&Skur-pedagogik är ett annat viktigt inslag i verksamheten, liksom arbetet med att utveckla barnens sociala kompetens och empati.

Förskolans adress är Rådsstigen 5 i centrala Huddinge. Vi har en egen våning på nedre botten i ett flerfamiljshus. Lokalerna är byggda för förskoleverksamhet. Lokalytan är 180 kvm, fördelade på fem rum, kök, tre toaletter och ett antal förrådsutrymmen. Utanför förskolan har vi en egen gård med klätterställningar, sandlåda och diverse uteleksaker. I direkt anslutning till förskolan ligger Rådsparken som har en stor lekpark, pulkbacke, grillplats, servering och ”minidjurpark” (häst, åsnor, grisar, höns, kaniner, getter, får mm).

Öppettider

Förskolan anpassar öppettiderna utifrån barnens vistelsetid inom tidsintervallet 06.30–18.00 enligt Huddinge Kommuns riktlinjer för öppethållande. Fyra dagar per år stänger förskolan för planering/studiedagar. Förskolan stänger 4 veckor under sommaren och några dagar mellan jul och nyår (beroende på kalender). Om behov uppstår i någon familj ordnar vi barnomsorg genom nätverksförskolor, vanliga vikarier eller genom vikarie pool.

Kommunikationer
Det tar knappt tio minuter att promenera ner till Huddinge centrum. Därifrån tar det 15 minuter med pendeltåget in till Stockholms central. Från busshållplatsen på Kommunalvägen (300 meter från förskolan) går det fem olika busslinjer (703, 705, 710, 742, 744), bl.a. till Huddinge sjukhus, Högdalen, Fruängen, Kungens kurva, Skogås, Stuvsta och Solgård. Ner till Huvudbiblioteket är det 300 m och till Huddingehallen är det 500 m.

Antagning av nya barn
OBSERVERA! Ansökan om plats sker endast till kommunen. När lediga platser uppstår, tar vi kontakt med de familjer som står i kön.

Likabehandlingsplan
Förskolan har en likabehandlingsplan innehållande en redovisning av främjande och förebyggande åtgärder samt regler för hur vi förhindrar, utreder och åtgärdar diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling av barn och personal på förskolan. Likabehandlingsplanen revideras årligen.

Verksamheten

På förskolan är svenska och engelska de aktiva språken och utbildade pedagoger finns med något av språken som modersmål. Det krävs inga förkunskaper i något av språken, varje barn lär sig i sin egen takt genom lekar, sånger, sagor och samtal.

Barnen på förskolan är indelade i åldersgrupper om 4-6 barn i varje grupp med en pedagog i varje grupp. Där får de utforska vårt aktuella tema i olika former samt leka både ute och inne.

Vi arbetar alltid med ett tema som genomsyrar hela vår verksamhet. Några av våra tidigare teman har varit Dinosaurier, Vår närmiljö, Kroppen och Insekter. Genom sång och musik, skapande, lek, sagor och experiment lär sig barnen på sin egen nivå i de olika åldersgrupperna. Vi arbetar aktivt med läroplanen för förskolan och barnen blir på ett lekfullt sätt introducerade i teknik, matematik, naturkunskap, språk och skapande.

Vår och höst åker vi en gång i veckan till en skog i närheten där vi lär, leker och trivs i skogen. Mulle- och Knytte-barnen åker buss till en skog i närheten. Knopp-barnen går till en närbelägen skogsglänta. Vi har daglig utevistelse på vår gård eller i någon av de närliggande lekparkerna där vi har organiserade lekar, rörelsepass eller leker och utforskar lekparkens redskap. Genom organisationen ”Håll Sverige rent” arbetar vi med Grön Flagg, vilket för oss har inneburit att vi sedan två år har en stor salladsbuffé vid lunchen, barnen är delaktiga i vår sopsortering och vi har mer rörelseaktiviteter, ex skridskoåkning och vårt eget ”Vårrus” runt Rådsparken.

Eftersom vi har barn och familjer från olika delar av världen är det viktigt för oss med ett interkulturellt arbetssätt. Vi vill ge alla barn möjlighet att känna stolthet över sin kultur och sin familjs traditioner samtidigt som vi visar på traditionella svenska högtider. Därför får vi tillfälle att fira många olika högtider: ex Lucia, Kinesiskt nyår, St Patricks Day, Halloween, Midsommar och Chanukka.

Vi använder cookies