this is a test

Forest and OutdoorsVår och höst åker vi en gång i veckan till en skog i närheten där vi lär, leker och trivs i skogen. Mulle- och Knytte-barnen åker buss till en skog i närheten. Knopp-barnen går till en närbelägen skogsglänta. Vi har daglig utevistelse på vår gård eller i någon av de närliggande lekparkerna där vi har organiserade lekar, rörelsepass eller leker och utforskar lekparkens redskap. Genom organisationen ”Håll Sverige rent” arbetar vi med Grön Flagg, vilket för oss har inneburit att vi sedan två år har en stor salladsbuffé vid lunchen, barnen är delaktiga i vår sopsortering och vi har mer rörelseaktiviteter, ex skridskoåkning och vårt eget ”Vårrus” runt Rådsparken.

MIN VÄRLD, MIN FRAMTID - HAVET

Hav & Vatten

Vad

Vi har som årstema "Jag och världen omkring mig" som handlar om min värld, min framtid och hur jag kan påverka den. Som första deltema har vi valt att fokusera på havet, där vår ambition är att utöka barnens kunskap om vattnet omkring oss.

Varför

Vi vill tillsammans med barnen lära oss om havets rika djurliv och vattnets kretslopp för att vidare förstå vikten av att hålla våra hav rena. Vi vill också understryka faktumet att vi kan påverka havets framtid och prata om hur vårt agerande kan ge konsekvenser. Vattnet är vår livskälla och vi vill därför öka förståelsen om varför det är viktigt att vi tar ansvar som individer. För att hjälpa oss i detta arbete har vi valt att fokusera på globala målet nr 14.

Hur

Vi har som plan att tillsammans med barnen utforska vattnet i närmiljön. Vi kommer att åka till havet för att förflytta vår kunskap från förskolans avdelningar till verkligheten. Hur ser det ut? Finns det skräp? Vad händer med skräpet? Vad kan jag göra för attt påverka? Vad blir resultatet? Vi kommer att prata om avlopp/vattenrening och fokusera vi på vad vi själva kan göra hemma. Genom förskoleappen Tyra samt månadsbrev kommer vi att involvera föräldrarna i vårt arbete. Vi vill också använda oss av olika aktiviteter och uppgifter som barnen kan utföra med vårdnadshavare på hemmaplan.

Delaktighet och inflytande

Barnen får möjligheter till att påverka det vi lär oss om genom att vi tillsammans pratar om vad vi vill skulle vilja lära oss mer och kan komma med förslag på hur. Vi använder oss mycket av enkäter och intervjuer där barnens åsikter kommer fram tydligt och planerar därefter. Föräldrarna får också möjlighet att vara delaktiga genom att ta del av barnens arbete på förskolans app Tyra och därefter fortsätta dialogen hemma.

Hållbar utveckling

Ekologiska dimensionen - Vi lär oss tillsammans med barnen om vikten av att ta hand om jorden genom att hålla vattnet rent för en bättre framtid. Vi lär oss också om hur nedskräpning påverkar vår miljö och djurens välbefinnande.

MIN VÄRLD, MIN FRAMTID - ÅTERANVÄNDNING

Skräp & Avfall

Vad

Vi förflyttar oss från havet och lägger större fokus på hur vi håller rent i naturen. Vad händer med djuren när vi slänger skräp? Vad händer med skräpet? Vad kan jag som individ göra för att hjälpa?

Varför

Genom att prata om nedskräpning i naturen vill vi öka förståelsen för hur det vi gör påverkar världen omkring oss och framtiden vi har. Vi skulle vilja titta på hur vi kan återanvända saker vi har på förskolan. Kan vi skapa med det? Använda det till något annat?

Hur

Skräpplockardagarna blir ytterligare ett tillfälle att befästa våra kunskaper i renhållning. Vi vill ta det vidare genom att visa barnen hur saker och ting återvinns - vad händer med en petflaska som pantas?

Delaktighet och inflytande

Barnen kommer att delta genom att tillsammans diskutera hur vi kan skapa bättre förutsättningar. Genom att vara med på våra skräpplockardagar kommer barnens förståelse att öka och det kommer förhoppningsvis leda till flera bra diskussioner.

Hållbar utveckling

En tanke är att barnen genom att följa med och panta ska förstå hur deras handlingar kan påverka och eventuellt prata om det med hemma. MIN VÄRLD, MIN FRAMTID - MINSKA SVINNET

Vad

Fokus ska ligga på hur vi kan minska matsvinnet. Vi vill satsa mer på närproducerat, prata om portionsstorlekar med barnen och bilda en större respekt för resurserna och maten vi har.

Varför

Vi vill lära oss mer om hur vi kan påverka vår framtid genom att minska på resurserna vi slösar och hur vi kan bli bättre. Genom att lära oss hur och varför var och en av oss, stor som liten kan bidra till en bättre framtid skapar vi bättre förutsättningar för hållbar utveckling.

Hur

Hur kan vi påverka andra med våra val? Vi vill se om vi kan minska hur mycket mat vi slänger genom att till exempel se om vi kan ge våra grönsaksrester till en liten djurpark med getter och andra djur som ligger nära förskolan. Vi vill prata med barnen om portions storlekar och varför det är viktigt att man tänker efter innan man fyller en tallrik.

Delaktighet och inflytande

Barn enkäter är något vi vill använda oss av när det är möjligt - genom att barnen på så sätt berättar för oss vad de gillar och inte gillar när det kommer till mat kan det underlätta att barnen får mat/mellanmål som de tycker är gott och därav mindre svinn. Genom diskussioner och samtal med barn hoppas vi tillsammans komma fram

Vi använder cookies