different-nationalities-1124477-2500px.jpg

Välkommen till Filius & Filia

Filius&Filia är en föräldrakooperativt driven förskola i centrala Huddinge. Vi har ett temainriktat arbetssätt och våra aktiva språk på förskolan är svenska och engelska. Genom lek, sagor skapande, rörelse, musik och experiment kommer barnen i kontakt med båda språken varje dag. Vi arbetar aktivt med läroplanen för förskolan och genom pedagogisk dokumentation kan barnen själva och deras föräldrar följa barnets utveckling och lärande.

Vår vision

- En förskola där alla känner sig viktiga och värdefulla
- En förskola där barnens inflytande, nyfikenhet och fantasi lägger grunden till ett lustfyllt lärande

Föräldrakooperativ

Att ha sitt barn på en föräldrakooperativ förskola kräver mer engagemang av oss föräldrar än annan typ av förskola.
Läs mer

Öppettider

Nuvarande öppettider är 07.00 - kl.17.00 mån- tors och fredag 07.00 - 16.30. Förskolan anpassar öppettiderna utifrån barnens vistelsetid inom tidsintervallet 06.30-18.00 enligt Huddinge Kommuns riktlinjer för öppethållande.

Vi använder cookies